Hệ thống quản lý văn bản trực quan RicohDocs

07:57 12/12/2017

Hệ thống quản lý văn bản trực quan RicohDocs

Được thiết kế với cách tiếp cận mô đun, RicohDocs là một hệ thống quản lý văn bản trực quan có đầy đủ các tính năng tùy biến với tính năng kéo và thả bảng điều khiển.

Nó được tích hợp với các tùy chọn bảo mật thông minh để sắp xếp tất cả các quy trình kinh doanh một cách hiệu quả và hiệu quả. Các tính năng chính của RicohDocs bao gồm:

1. Document Digitization

2. OCR (Optical Character Recognition)

3. Quét Metadata

4. Lịch Thông minh

5. Tự động hóa văn phòng

6. Tìm kiếm nhanh và vân vân.

Nhận xét: RicohDocs là giải pháp tự động hóa văn phòng cao cấp giúp tự động hóa các quy trình kinh doanh khác nhau. Đó là một phần mềm lưu trữ hồ sơ giàu tính năng, được trang bị nhiều mô-đun.