Tham khảo 3 điều kiện để sở hữu nhà ở xã hội

04:32 14/06/2018

Tham khảo 3 điều kiện để sở hữu nhà ở xã hội

1. Định nghĩa là nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội là một hình thức nhà ở thuộc quyền sở hữu của cơ quan chính phủ hoặc các loại hình căn hộ được sở hữu và quản lý bởi chính phủ và các cơ quan phi lợi nhuận. Nhà được phát triển với mục đích mang đến căn hộ giá rẻ cho một số người dân được ưu tiên trong xã hội như người thu nhập thấp, công nhân viên chính phủ chưa có nhà hay căn hộ ở ổn định.

Cũng trong Luật nhà ở năm 2017 có quy định rất rõ nha o xa hoi quan 10 là nhà có sự hỗ trợ của chính phủ cho những người dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nha o, phân tách nha o thương mại là nhà ở được phát triển để bán, cho thuê, kinh doanh theo quy luật thị trường.

2. Các điều kiện cần để mua nha o xa hoi quan 10.

Ở điều 51 của Luật nhà ở xã hội quy định rõ về 3 điều kiện để mua nhà ở xã hội:

- Khó khăn về nhà ở.

- Các đối tượng muốn mua nhà phải nằm một trong những đối tượng sau:

+ Đối tượng chưa có nhà ở, đang phải đi thuê nhà, mượn nhà hay ở nhờ nhà của người khác hoặc có nhà ở nhưng bị chính phủ lấy lại nhằm phục vụ cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng theo quyết định của tổ chức có quyền hành hoặc trường hợp giải tán để xây mới chung cư cũ bị hư nặng, xuống cấp hoặc không được hoàn trả bằng nhà ở, đất ở khác.

+ Đối tượng chưa được chính phủ giao đất ở theo quy định của luật pháp về đất đai.

+ Đối tượng chưa được sở hữu, thuê, thuê sở hữu căn hộ thuộc sở hữu chính phủ hoặc chưa được sở hữu, thuê, thuê sở hữu nha o xa hoi tại các công trình khác.

+ Đối tượng chưa được tặng căn hộ nghĩa tình.

+ Đối tượng có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội, diện tích trung bình của hộ gia đình dưới 10m2/sàn/người. Hay nhà ở riêng lẻ diện tích chật hẹp dưới 10m2/sàn/người và diện tích khu đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép nâng cấp, phát triển theo quy luật của UBND cấp dưới nơi có nhà ở.

 

- Điều kiện về cư trú.

Một trong những quy định về cư trú nhất thiết là người có nhu cầu sở hữu nha o xa hoi quan 10 phải có HKTT tại tỉnh, thành phố thuộc về khu vực nơi có nhà ở xã hội. Nếu chưa có hộ khẩu thường trú thì người có mong muốn sở hữu nhà ở xã hội quận 10 phải có đăng ký thường trú, có hợp đồng làm việc thời gian trên 1 năm và hoàn tất đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nha o xa hoi quan 10. Trong tình huống hộ gia định hoặc cá nhân thuộc diện tái định cư phải chắc chắn quy định về cư trú do ubnd cấp tỉnh ban hành.

- Điều kiện về thu nhập thấp.

Theo quy luật hiện thời, người thu nhập thấp phải là đối tượng không thuộc trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy luật của luật pháp về thuế thu nhập cá nhân.

Nghiên cứu thêm:

Điều kiện mua nhà ở xã hội Phú Thọ DMC - https://www.vinalandgroup.vn/du-an/nha-o-xa-hoi-quan-10-chung-cu-duc-manh

 

3. Giấy tờ cần thiết để mua nhà ở xã hội.

Tại điều 31 nghị định 90/2018/NĐ-CP quy định người dân có mong muốn sở hữu nhà ở xã hội quận 10 cần phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để sở hữu nhà ở xã hội cho chủ đầu tư để họ xét duyệt. Ngay sau đó, chủ đầu tư sẽ có nhiệm vụ gửi danh sách những người đủ điều kiện sở hữu nha o xa hoi quan 10 về sở Xây dựng địa phương nơi có công trình để kiểm tra nhằm giảm thiểu tình trạng người được sở hữu, thuê, hay thuê mua nhà ở xã hội được phê duyệt nhiều lần.